ภาพกิจกรรม

“กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดคลองเตยนอก” ณ วัดคลองเตยนอก

“กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดคลองเตยนอก”

ณ วัดคลองเตยนอก