ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) ณ วัดบางปะกอก

เราทำความดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

พ.ต.ท.หญิง สุทธกานต์ นาคะเสถียร สารวัตร ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง เนาวรัตน์ สังวราวัตร , ร.ต.อ.หญิง จุไรรัตน์ เทวชู พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) ณ วัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม โดยทำความสะอาดเส้นทางปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก