ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.

พ.ต.ท.หญิง สุทธกานต์ นาคะเสถียร สารวัตร ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ ได้นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับสำนักงานเขตบางคอแหลม , สน.วัดพระยาไกร , กองพันทหารม้าที่ 3 กรมการทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์นอก และประชาชนจิตอาสา

โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ขุดลอกคลองบริเวณคลองระบายน้ำพระราม3 ซอย8 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ