ภาพกิจกรรม

พ.ต.ต.หญิง รวีวรรณ สุขล้ำ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ตามโครงการธรรมนำใจ เพื่อตำรวจไทยมีคุณธรรม

พ.ต.ต.หญิง รวีวรรณ สุขล้ำ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ตามโครงการธรรมนำใจ เพื่อตำรวจไทยมีคุณธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกนายลดความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ มีสุขภาพกายและใจที่ดี และน้อมนำคุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน