ภาพกิจกรรม

“เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่พระบิดาแห่ง ตม.ไทย” ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

“เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่พระบิดาแห่ง ตม.ไทย”

ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง