ภาพกิจกรรม

พ.ต.ท.รัชกฤช รัมจันทร์ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 พ.ต.ท.รัชกฤช รัมจันทร์ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตม.ท่าเรือกรุงเทพ