ภาพกิจกรรม

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดสะอาด ธรรมชาติสดใส สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน” ณ วัดโบสถ์ ปทุมธานี

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดสะอาด ธรรมชาติสดใส สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน”

ณ วัดโบสถ์ ปทุมธานี