ภาพกิจกรรม

“กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณคลองคาง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

“กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 ณ บริเวณคลองคาง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ