ภาพกิจกรรม

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนี้ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธาน เปิด “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยนำข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว , กองบังคับการตำรวจนครบาล7 และประชาชนจิตอาสา

พ.ต.ท.หญิง สุทธกานต์ นาคะเสถียร สารวัตร ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.หญิง เนาวรัตน์ สังวราวัตร รองสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ และข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณโดยรอบบริเวณวัด โรงเรียน ชุมชน

ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

#ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ
#สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง