ภาพกิจกรรม

“กิจกรรมการแข่งขัน เดิน วิ่งการกุศล ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ๖๘ ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย” ณ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

“กิจกรรมการแข่งขัน เดิน วิ่งการกุศล ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ๖๘ ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย”

ณ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย