ภาพกิจกรรม

ปลูกดอกดาวเรืองและปลูกต้นไม้มงคล โครงการ สตม.รวมใจ ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ