ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา กวาดลานวัด รับฟังธรรมมะ ณ วัดปริวาศ

พ.ต.ท.หญิง สุทธกานต์ นาคะเสถียร สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 ทำกิจกรรมจิตอาสา กวาดลานวัด รับฟังธรรมมะ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดปริวาศ