ภาพกิจกรรม

พ.ต.ต.หญิง รวีวรรณ สุขล้ำ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ตามโครงการธรรมนำใจ เพื่อตำรวจไทยมีคุณธรรม

พ.ต.ต.หญิง รวีวรรณ สุขล้ำ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนา ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ตามโครงการธรรมนำใจ เพื่อตำรวจไทยมีคุณธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกนายลดความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ มีสุขภาพกายและใจที่ดี และน้อมนำคุณธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพกิจกรรม

เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 พ.ต.ต.หญิง รวีวรรณ สุขล้ำ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 พ.ต.ต.หญิง รวีวรรณ สุขล้ำ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพกิจกรรม

พ.ต.ท.รัชกฤช รัมจันทร์ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 พ.ต.ท.รัชกฤช รัมจันทร์ สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพนำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพกิจกรรม

“กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดคลองเตยนอก” ณ วัดคลองเตยนอก

“กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดคลองเตยนอก”

ภาพกิจกรรม

“ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ณ ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3

“ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

ภาพกิจกรรม

“กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณคลองคาง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

“กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ภาพกิจกรรม

“เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

“เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

ภาพกิจกรรม

“เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่พระบิดาแห่ง ตม.ไทย” ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

“เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่พระบิดาแห่ง ตม.ไทย”

ภาพกิจกรรม

“กิจกรรมการแข่งขัน เดิน วิ่งการกุศล ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ๖๘ ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย” ณ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

“กิจกรรมการแข่งขัน เดิน วิ่งการกุศล ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ๖๘ ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย”

ภาพกิจกรรม

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดสะอาด ธรรมชาติสดใส สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน” ณ วัดโบสถ์ ปทุมธานี

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดสะอาด ธรรมชาติสดใส สร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน”