ข่าวสาร

รัฐบาลอนุมัติให้คนต่างด้าวอยู่ในไทยได้ จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย

รัฐบาลอนุมัติให้คนต่างด้าวอยู่ในไทยได้ จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย