ข่าวสาร

“สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน เสมอภาค เท่าเทียม”