ข่าวสาร

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงพยาบาลปอดเหล็ก

ทรงเป่าแซ็กโซโฟนตามคำขอ (ทางวิทยุ) หาทุนปราบอหิวาตกโรค

ฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพื่อหาทุนไปบำรุงด้านสาธารณสุข

ทฤษฎีน้ำดีไล่น้ำเสียและเลี้ยงปลาบำบัดน้ำเสีย

พระราชทานพันธุ์ปลานิล

พระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาเรื่องหญ้าแฝกคลุมดิน

ทรงดำเนินการจัดทำสารานุกรไทยสำหรับเยาวชนและกองทุนนวฤกษ์

พระราชนิพนธ์บทเพลงทั้งหมด 48 บทเพลง

พระราชกรณียกิจด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์