ข่าวสาร

เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานตรวจคนเข้าเมืองและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านกลุ่มไลน์บัญชีทางการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง