“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19